jueves, 2 de julio de 2015


PER A UN CONSENS CLÍNIC DEL TDAH    
                                    
“Una malaltia molt difosa és el diagnòstic”
Karl Kraus


Coneixedors del Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el Sistema Sanitari Català –presentat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el passat 6 de maig– els sotasignants: professionals dedicats a la clínica de les simptomatologies psíquiques, docents, treballadors socials, institucions, associacions i familiars d’afectats, volem comunicar als nostres polítics i autoritats sanitàries, mitjans de comunicació i ciutadania en general, que aquest Protocol suposa:
  • Un  pas  més  en  la política  de  patologitzar i medicalitzar la vida en general i la infància i adolescència en particular
  • Un  menyspreu  a  les  diferents  teories i  pràctiques existents en la clínica de les simptomatologies psíquiques, i en conseqüència:
  • Un atemptat contra la llibertat d’elecció dels pacients.
[...]

LLEGIR SENCER EN CATALÀ I SIGNAR
Descarregar en PDF

-----------------------------------------------------------------------------

PARA UN CONSENSO CLÍNICO DEL TDAH
                                           
 “Una enfermedad muy difundida es el diagnóstico”
Karl Kraus

Conocedores del Protocolo para el manejo del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) infanto-juvenil en el Sistema Sanitario Catalá –presentado por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el pasado 6 de mayo– los abajo firmantes: profesionales dedicados a la clínica de las sintomatologías psíquicas, docentes, trabajadores sociales,  instituciones, asociaciones y familiares de afectados, queremos comunicar a nuestros políticos y autoridades sanitarias, medios de comunicación y ciudadanía en general, que este Protocolo supone:

  • Un  paso  más  en  la política  de  patologizar  y  medicalizar  la vida  en general y la infancia y adolescencia en particular.
  • Un  menosprecio  a  las  diferentes  teorías  y  prácticas existentes en la clínica de las sintomatología psíquicas,  y en consecuencia:
  • Un atentado contra la libertad de elección de los pacientes.
[...]